• Продажба инсталация и поддръжка на компютри, сървъри, принтери и друга периферия.
  • Инсталация и поддръжка на системен (Windows, Linux) и приложен софтуер (Антивирусен, Office, SQL-сървър и др.)