car parts banner Stage

Информационна ERP система за търговия с резервни части Аляска@Трейдинг.

Аляска@Трейдинг ERP e интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Състои се от единни подсистеми (модули), които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности във вашата фирма.

Прочетете повече