store1

Интегрирана информационна система за управление на информационните потоци в мелнични предприятия.

Системата се състои от следните модули: