Цялостна система за регистриране и отчитане на ремонтните дейности на МПС

Logo k Приемане на амтомобила

♦ Задаване на приемен час и планиране на заетостта на сервиза

♦ Приемане на автомобила и описание на клиентските оплаквания и щети и създаване на Входяща сервизна поръчка

♦ Определяне на типа ремонт

- Гаранционен

- По застрахователна щета

- Нормален

Logo k Ремонт на автомобила

♦ Издаване на складови документи по Сервизна поръчка

♦ Отчитане на изработеното време на сервизните работници при изпълнение на операциите по сервизната поръчка

♦ Изработване на поръчки за резервни части към доставчик

Logo k Приключване на поръчката и издаване на документи

♦ Изготвяне на Изходяща Сервизна Поръчка с крайна калкулация за клиента на база вложени резервни части и труд

♦ Издаване на документ за продажба - Фактура и др.

Logo k Справки

♦ Следене на задължения и разплащания с клиенти и доставчици

♦ Предупреждение / Забрана за приемане на автомобили на клиент с просрочени задължения

♦ Специализирани отчети

- Натоварване на сервиза

- Ефективност на работниците

- Заработки

- Сервиз за бояджийски и тенекеджийски услуги с въведени норми на операции, свързани с различни застрахователи