Специализиран модул за обслужване на дейностите, извъшвани в лабораторията

Logo k Анализ на суровини

На база на вносни кантарни бележки се създава документ - Анализно свидетелство

♦ Изчислява бонифицираното тегло на база измерените показатели на зърно и БДС стандарт

♦ Възможност за засклаждане на бонифицирано тегло

♦ Издаване на документи

- Анализно свидетелство

- Дневно анализно свидетелство

Logo k Анализ на готова продукция 

На база произведените партиди се издава Протокол за изпитване