images.png

ИТИ-Софт регистрира успешно своя софтуер "Аляска" 5.1 и "Аляска ERP @ Трейдинг" 3 в НАП, като софтуер, който отговаря напълно на условията на наредба Н-28 за СУПТО.
Софтуерът „Аляска” обслужва :
- Търговски обекти за търговия с авточасти;
- Авосервизи автосервизи;
- Промишлени предприятия - фуражни заводи, силозни бази;
- Предприятия за производство на хранителни продукти и др.