Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех
-гр Русе "Устрем" ЕООД

ustrem


Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно,добавяне на мазнина, смесване и др.
Управлението се осъществява чрез Сименс контролер и SCADA система за визуализация.