"ИТИ Софт" ООД е компания основана в далечната 1992 година и вече в продължение на повече от 2 десетилетия развива и усъвършенства своите продукти свързани с автоматизацията на производството и информационните системи.

     Нашата цел е да изграждаме дългосрочни взаимноизгодни отношения с нашите партньори и клиенти и да предоставим качествени и лесни за използване продукти и полезни услуги, които да подпомагат тяхното развитие.

20A18A73D6ABA06ADF07ECB6B7DE0124F7478C4C2BCB5D3BC5pimgpsh fullsize distr Внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008

 

FP

 

Член на Съюзa на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ)

BTTP1

Член на Българската търговско промишлена палата (БТПП)

 

Нашият екип

             Нашият екип е най-голямото ни предимство. Той се състои от 10 опитни програмисти, инженери и икономисти, които имат от 5 до 30 години опит в проектирането, разработването и прилагането на софтуерни продукти. Всички наши програмисти владеят английски или немски език. Управителите инж. Господин Митев е завършил Техническия университет в Дрезден и инж. Пламен Пампоров - завършил Техн. Университет “Варна”.

Програмни езици

          ✔   DelphiC++,SQL
          ✔   Java (Applets, Servlets, Beans), JSP
          ✔  SIEMENS STEP 7

RDBMS

             PostgreSQL
             Advantage Database Server
          ✔   MySQL
          ✔   Oracle

Готови програмни продукти      

   Информационни системи
             "Счетоводство”, “Складово стопанство”, “Фактуриране”,“Каса”, “Себестойност на продукция”, “ТРЗ”, “Личен състав”,
              Специализирана система за описание и управление на технологии за производство на изделия ( Описание на технологичните методи и последователност на производство,             изчисляване на себестойност и оптимизация на готовите продукти, склад на детайли и готова продукция)
              Пълна информационна система за “Фуражен завод”
             Пълна информационна система за “Маслодобивно предприятие”
              Пълна информационна система за “Мелнично предприятие”
       
   Продукти за Интернет
             "Проектен мениджмънт” / в съответствие със стандарта за проектен мениджмънт “PRINCE2“/
              Внедряваме система за складиране, продажба на резервни автомобилни части и сервизна дейност на автомобили. Една от реализациите обхваща магазини в град  Стара Загора и сервизен център на представителството на Фолксаваген. Системата работи през интернет или наета линия.

    Системи за автоматизация на производството

            Компютърно управление на процесите на ДОЗИРАНЕ, СМИЛАНЕ и ТРАНСПОРТИРАНЕ във ФУРАЖЕН ЗАВОД
            Компютърно управление на процесите на ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИРАНЕ на суровини в ЗЪРНОБАЗА и МЕЛНИЦА

Опит с индустриални комуникационни протоколи

       ✔   Profibus
            – Frequency inverters "Siemens"
            – PLC "VIPA"
       ✔   Profinet
       ✔   USS
       ✔   Modbus
            – Frequency inverters “Omron”, “General Electric”
            – Mass flowmeters “Krohne”
            – Iindustrial scales – “Mettler”, “Cardinal” USA, “CAS” Korea
            – I/O interface modules
            – Different controllers
       ✔   OPC Servers
            – KEPWare
            – Siemens OPC Server
            – NAPOPC_ST DA Server

SCADA

          Собствена SCADA система разработена на Delphi

Поддръжка  

   Фирмата предлага следните видове поддръжка:

       ✔  Горещ телефон
       ✔  Месечна абонаментна подръжка,която включва реакция от 2 до 24 часа,поддръжа според законодетелството, малки промени по желания на клиента и поддръжка на отдалечени офиси в различни точки на България
       ✔  Развитие на продуктите според съвременните тенденции
       ✔  Поддръжка на компютри, принтери и локални мрежи базирани на MS Windows технология.

Свържи се с нас   

placeholder 1 Стара Загора 6000

     бул. "Св. Отец Паисий" 50

envelope 1 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел. +359 42 635 666