images.png

ИТИ-Софт регистрира успешно своя софтуер "Аляска" 5.1 и "Аляска ERP @ Трейдинг" 3 в НАП, като софтуер, който отговаря напълно на условията на наредба Н-28 за СУПТО.
Софтуерът „Аляска” обслужва :
- Търговски обекти за търговия с авточасти;
- Авосервизи автосервизи;
- Промишлени предприятия - фуражни заводи, силозни бази;
- Предприятия за производство на хранителни продукти и др.

Внедряване на ERP@фуражен завод във Фуражен завод МУЛТИ МИКС село Самуилово.

MUltiMix

Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех
-гр Русе "Устрем" ЕООД

ustrem


Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно,добавяне на мазнина, смесване и др.
Управлението се осъществява чрез Сименс контролер и SCADA система за визуализация.

Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех- с.Макариополско "АГРОЕЛИТ" Търговище.

Agroelit
Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно, дозиране на минерали,
впръскване на мазнина с масов разходомер, добавяне на ръчни компоненти, смесване,
управление на транспортни пътища и др.
Управлението се осъществява чрез контролер и SCADA система за визуализация.

Внедряване на нов модул „Контрол на качеството" към Информационната система Аляска ERP@Фуражи във фуражен завод „Вианд" - Борисово.

 zavod borisovo

 

Разработване модул „Контрол на качеството при производство на храни за животни“.

Въвеждане модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ във Фуражен завод „Вианд „- с.Борисово.

Viand

 

Въвеждане Аляска ERP@Зърнобаза в „ КОРН-БЕЙС „ Славяново

GrainStor

Въвеждане Аляска ERP@Зърнобаза  в „ КОРН-БЕЙС „ Разград.

CornBaseRaz

Въвеждане модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ (tracking control) във Фуражен Завод „Владини трейдинг ООД „- Чирпан

ScreenHunter 23048 May. 16 15.24

Разработен модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ (tracking control)

Разработване на модул „Лаболатория“ - за анализ на различни продукти и материали.